pretriaż i inne historie

próbuję ogarnąć istotę pretriażu…

NFZ starał się na bieżąco dostosowywać zasady do sytuacji.

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pojawiło się 08 marca 2020. Minęło półtora miesiąca i mamy tekst jednolity po ośmiu zmianach. I oto mamy 24 kwietnia, rano publikacja tekstu jednolitego, a po południu zmiana: Zarządzenie Nr 63/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wielu świadczeniodawców permanentnie miało przeczucie, że wprowadzane zasady powinny dotyczyć również ich. Podejrzenie zarażenia u pacjenta, testy, wynik pozytywny, zamykanie części szpitala. Same kłopoty i ciągłe ryzyko. Tymczasem lista świadczeń w załączniku nr 1 rośnie, a wszystko od początku dotyczy jednak wybranej grupy: Świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane są przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotom wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), zwanej dalej „ustawą.

Na początku były to tylko szpitale zakaźne i jednoimienne. W miarę przybywania świadczeń dołączyły podmioty mogące wykonywać testy, choćby nawet za pomocą podwykonawców.

I pojawił się pretriaż.

Tu zrobię dygresję w moim ulubionym kierunku: ile trzeba czasu, by adoptować obce słowo na nasze narodowe łono? Pretriage? Triage? A metraż, montaż, masaż, tatuaż, wizaż? Nie możemy oderwać się od pierwowzoru, taki jest nobilitujący. Koniec dygresji.

Tuż przed świętami Wielkanocy pojawił się komunikat z NFZ o zgłaszanie gotowości do wykonywania pretriażu. Pretriaż pojawił się zarządzeniem – zmianą 52/2020/DSOZ jako:

Wstępna kwalifikacja typu pretriage

z niewiele mówiącą uwagą:

wstępna kwalifikacja prowadzona w wydzielonej strefie dla osób z
podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowanej w podmiocie leczniczym zgodnie z poleceniem wojewody wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

We własnym interesie szpitale i tak starały się o jak najwyższe środki ostrożności, więc pretriaż istniał często jeszcze przed pretriażem zgodnie z poleceniem wojewody.

Całe zarządzenie jest warte uwagi, ponieważ jego treść brzmi: zmieniono załącznik. Tyle i aż tyle. Doczekaliśmy takiego stylu wprowadzania zasad organizacji udzielania świadczeń, że większą wagę od zarządzenia ma jego uzasadnienie, chociaż też jest dość ubogie. Poza powtórzeniem uwag z załącznika, mówi o kwalifikacji:

zorganizowanej na podstawie polecenia wojewody w podmiocie leczniczym posiadającym SOR/IP. Wyznaczenie min. dwóch stref (np. w postaci namiotów) dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR/IP.

W tym momencie NFZ wskazał na istotne rozszerzenie obowiązywania zarządzenia: każdy szpital posiadający SOR lub IP musi pojawić się na liście podmiotów wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, bo wypełnia polecenie wojewody. Paradoks polega na tym, że szpital musi wykonywać pretriaż, bo tego żąda wojewoda, ale nie podlega refundacji, dopóki w tym wykazie się nie pojawi. Musi się postarać o wpis, aby potem móc wystawić fakturę na ilość pacjentów poddanych pretriażowi od daty aktualizacji wykazu wojewody.

Nie są objęci refundacją pretriażu pacjenci zgłaszający się do Nocnej i świątecznej opieki medycznej, pojawiający się w budynku szpitala w celu badań diagnostycznych, kontynuowania programów lekowych, itp. chociaż nikt nie zamierza zrezygnować z monitoringu zdrowotnego tychże w postaci pretriażu, który w intencji płatnika ma zmniejszyć prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR/IP.

Dokumentacja

Do faktury należy dołączyć tabelkę z załącznika nr 2 opatrzonej nagłówkiem:

Sprawozdanie z realizacji świadczeń (z wyłączeniem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2) w okresie od dnia . . . do dnia . . .

Tabelka ta dotyczy wszystkich świadczeń osobowych ( czyli nie związanych z gotowością ale realizacją) z wyłączeniem testów na obecność i transportem.

Jak widać NFZ, mając gotową strukturę informatyczną, koncepcyjną, zamiast dołożyć punkt do umowy świadczeniodawcy realizującego świadczenia SOR lub IP, bawi się w tabelki generowane do edytorów arkuszy kalkulacyjnych.

Ponadto obowiązani jesteśmy codziennie raportować ilość osób poddanych pretriażowi do NFZ, ale do wiadomości wojewody (te dane nie mają bezpośredniej wartości sprawozdawczej). Raportujemy także ilość dostępnych respiratorów i stanowisk OIT, pomimo, że nie jest to rozumiane jako gotowość refundowana, bo to nie ten profil (Dodatkowa opłata ryczałtowa za dostępność respiratora do udzielania świadczeń w jednoprofilowych szpitalach zakaźnych)

NFZ nie zadbał też o dokumentację indywidualną tej sprawozdawczości. Ustawa i zmiany do niej zawierają wyliczenie, co powinna zawierać karta teleporady, nowoutworzony Rejestr chorób zakaźnych, ale o pretriażu nie ma tam słowa, albowiem wynika on z polecenia wojewody wydanego na podstawie ustawy, która mówi, że:

Art. 11.
1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż wymienione w ust. 1, w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców

Można się natomiast posługiwać wzorem, którym jest załącznik do Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa PTEILCHZ czyli Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „pretriaż i inne historie

  1. lmoliszewski pisze:

    Wniosek jest prosty kogoś rozbolało kolano tak długa na nim pisali to prawo 😀

    Polubione przez 1 osoba

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s