wieczorne czytanie prasy

i ani słowa o polityce, tylko same świadczenia, refundacje, takie tam… No i pretriaż, sanatoria i testy na wirusa, bo są nowe dostosowania do sytuacji.

Adres

Jakże nie trafiamy na wspólny tor z płatnikiem, jakże potrzeba rozmów bezpośrednich, żeby potem nie miotać się w niepewnościach, uświadomiły mi ostatnie komunikaty o zmianie adresu Centrali NFZ. Niby nic, a jednak. Większość OW po prostu poprzestała na informacji. Dolnośląski wyjaśnił więcej:

Nowy adres to: ul. Rakowiecka 26/30,  02-528 Warszawa.
W związku z powyższym od 1 czerwca 2020 roku na wszystkich dowodach księgowych (faktury/rachunki, korekty, noty księgowe) wystawianych przez Świadczeniodawców oraz wszelkiej korespondencji prowadzonej z Funduszem należy zamieszczać powyższe dane.

Jakby wszystko jasne, ale nie mogliśmy dojść do ładu z tym, co ma być na fakturze. Księgowość szpitalna często ma fantazję, by wystawiać do oporu faktury z datą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Ok, ale data od której NFZ liczy termin płatności jest związana z datą importu w Portalu/SZOI. Czy 31 maj 2020 jako data wystawienia i stary adres przejdą w czerwcu czy nie? 1 czerwca w komunikacie to data czego? No właśnie.

Pretriaż

Tymczasem pojawiło się trochę nowych zarządzeń, a i stare przecież co chwila zyskują na świeżości, bo dziesiąty raz czytam, jakbym je po raz pierwszy widział.

Weźmy taki pretriaż. Zarządzeniem nr 71/2020/DSOZ z 22 maja zmodyfikowano opis uwag do świadczenia pretriażu. Wcześniej czyli w 65/2020/DSOZ:

– wstępna kwalifikacja prowadzona w wydzielonej strefie dla osób z
podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem
COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowanej w podmiocie
leczniczym zgodnie z poleceniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 albo
ust. 2 ustawy

Nie wprost, ale traktujemy możliwość sprawozdawania wykonanego pretriażu dopiero od momentu pojawienia się podmiotu na liście właściwego wojewody publikowanej przez właściwy OW, np. podkarpacki, ponieważ dopiero wpis do Wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 upoważniał do objęcia podmiotu własnościami zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tymczasem zarządzenie 71 wywraca wszystko do góry nogami (albo ja po prostu nie umiem czytać), bo zmienia opis uwag przy pretriażu na:

– wstępna kwalifikacja prowadzona w wydzielonej strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowana zgodnie z algorytmem postępowania – triaż w szpitalach niezakaźnych, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego (zawierającym wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19) w podmiocie leczniczym w szczególności zgodnie z poleceniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 albo ust. 2 ustawy albo rekomendacją (zaleceniem) wojewody

Ja zgłupiałem. Sądziłem do tej pory, ze rekomendacja wojewody wynika z artykułu ustawy. Samo zastosowanie się do zaleceń nie skutkowało jeszcze refundacją, a opis dotyczy świadczenia do refundacji przez NFZ. Może ktoś miał pretensje, że zgłosił gotowość w piątek, a na liście pojawił się we wtorek w następnym tygodniu? Skoro wojewoda zalecił, a właściwie zażądał: róbcie pretriaż!, to od tego momentu ma się teraz liczyć start sprawozdawczości, bo żaden szpital z pretriażem raczej nie zwlekał – dla własnego dobra. Od kiedy dokładnie?

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ale inni twierdzą, że wcale nie. Że bez zmian. A wręcz, że ogranicza algorytmem. Czy uzasadnienie coś rozjaśni?

… doprecyzowano postanowienia dotyczące [pretriażu]. Uzasadnione jest to w szczególności zapewnieniem finansowania wstępnej kwalifikacji typu pretriage, zorganizowanej w powyższy sposób, tj. na podstawie polecenia albo rekomendacji (zalecenia) wojewody, która przeprowadzana jest w celu ograniczenia potencjalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Więc czekam na oficjalne interpretacje, ale mam przeczucie, że jednak tkwię w błędzie.

Sanatoria a testy

Kolejne zarządzenie w tej samej sprawie czyli 76/2020/DSOZ  z 1 czerwca organizuje kryteria dostępu do sanatoriów. Biorąc pod uwagę Wykaz podmiotów udzielających świadczeń …, ostatnia kolumna o nazwie Punkt pobrań definiuje adresy, pod które należy się zgłosić odpowiednio wcześniej, aby móc wykonać test na obecność SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem turnusu sanatoryjnego. Do definicji przeznaczenia punktów do pacjentów kończących kwarantannę dodano:

1. osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania wymazu na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a;

2. osób, które po dniu 15 marca 2020 r. przerwały leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 16 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;

3. od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

Jeżeli więc wybieracie się do sanatorium, trzeba zadbać oprócz skierowania o wynik testu w najbliższym miejscu wskazanych w takim wykazie. Ok, ale jak to się ma odbywać?

Kolejne zarządzenie 77/2020/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe zobowiązuje świadczeniodawcę, u którego świadczeniobiorca będzie realizował leczenie uzdrowiskowe do wystawienia zlecenia wymazu osobie, która ma się stawić na leczenie uzdrowiskowe:

pobranie materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 następuje na podstawie zlecenia wymazu wystawionego przez świadczeniodawcę, u którego świadczeniobiorca będzie realizował leczenie uzdrowiskowe.
2. Świadczeniodawca zlecający wymaz, powiadamia osoby o których mowa w ust. 1, o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, nie później niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego.

Punktacja wyodrębnionych poradni w umowach sieci

Dobra wiadomość. Wyodrębnione wcześniej z ryczałtu do odrębnego finansowania poradnie endokrynologiczna, kardiologiczna, neurologiczna i ortopedyczna razem z wersją dziecięcą zakresu – mogą rozliczać wizyty z zastosowaniem współczynnika 1.05 – od 1 marca 2020! – zarządzenie 73/2020/DSOZ 

Dieta Mamy

Coś szykują. Nie mam pojęcia co, ale będą analizować wskaźniki.

Zarządzenie sprzed miesiąca już – 67/2020/DSOZ  w sprawie powołania Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” – właśnie to precyzuje.

Jeśli ktoś zapomniał, to wskaźniki realizacji tej umowy wymienione w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia trzeba sprawozdawać do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Co tam jeszcze?

Całe mnóstwo różnych zmian w rodzaju psychiatrii w wielu różnych zakresach, współczynniki korygujące, czas udzielania świadczeń, zasady teleporad, itp. zawiera zarządzenie z 2 czerwca czyli świeżutkie jeszcze 78/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W sprawie sieci szpitali zarządzenie 75/2020/DSOZ  powołuje Zespół.

Zadaniem zespołu jest opracowanie założeń zasad kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Po co?

Powyższe wynika ze zbliżającego się terminu ponownej kwalifikacji podmiotów do systemu PSZ.

wczoraj zapomniałem o obrazku zwiększającym popularność wizyt, to wrzucam dziś

I to chyba na tyle. Dobranoc Państwu. Wieczorne czytanie prasy uważam za wyczerpane, włącznie z moją kawą i moją osobą także.

Ten wpis został opublikowany w kategorii rozliczenia, zarządzenia NFZ i inne akty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „wieczorne czytanie prasy

  1. lmoliszewski pisze:

    Ad.: „Punktacja wyodrębnionych poradni w umowach sieci”
    Do pełni szczęścia brakuje jeszcze chyba publikacji nowego słownika kodów specjalnego rozliczenia, bo jak inaczej przekazać nowy współczynnik dla tych świadczeń?

    Polubione przez 1 osoba

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s