pora na e-AOS!

Od 1 lipca będzie się działo! Nie dość, że w AOS zmienia się wartość punktowa świadczeń, a jeśli poradnie są w umowie sieciowej, to współczynnik ryczałtu i tzw. cena za punkt, to już się szykuje nowe zarządzenie. Będzie e-rewolucja!

Oto na stronie https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/ od 19 czerwca wisi pomysł: Projekt zarządzenia – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Najciekawsza jest tabelka (zał. do zarządzenia) podzielona na:

I. PRZYJMOWANIE PACJENTÓW NA PODSTAWIE E – SKIEROWANIA
Rejestracja pacjentów
na AOS/ ASDK
na podstawie e-skierowania
– progi uprawniające do współczynnika korygującego
Okres stosowania systemu rejestracji
e-skierowań – miesiąc
Współczynnik korygujący
10% i powyżejVII-IX1,0%
15% i powyżejVII-IX1,5%
20% i powyżejVII-IX2,0%
30% i powyżejX-XII0,5%
50% i powyżejX-XII1,0%
współczynniki są trochę dziwne, prawda? NFZ zakłada sukces już po pierwszym kwartale, potem z górki, samo zadziała…

Uwagi – warunki wyliczania współczynnika

 1. Współczynnik, o którym mowa w kol. 2. stanowi: stosunek liczby e-skierowań do poradni specjalistycznych AOS albo pracowni ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń, zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym, do średniej miesięcznej liczby odpowiednio porad specjalistycznych albo badań ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń za okres marzec 2019 r. – luty 2020 r. (z uwzględnieniem czasu realizacji obowiązującej umowy).
 2. Przy wyliczaniu współczynnika nie uwzględnia się danych dotyczących realizacji świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt oraz onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS, udzielanych ustawowo bez skierowania.
 3. Przy wyliczaniu współczynnika nie uwzględnia się danych dotyczących realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON).
 4. E-skierowanie o danym identyfikatorze uwzględniane jest jeden raz do wyliczenia współczynnika

Uwagi – rozliczanie świadczeń:

 1. W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań, to premia za przyjęcie e-skierowania liczona jest od obecnej (wyjściowej) wyceny za poradę.
 2. Przy rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania stosuje się do ogólnej liczby porad albo badań ASDK, z wyłączeniem świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt, onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS oraz świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON) z zastrzeżeniem przepisów § 12 ust. 27 zarządzenia.
II. WYSTAWIANIE E-SKIEROWAŃ DO PORADNI AOS, PRACOWNI ASDK i NA LECZENIE SZPITALNE
Wystawianie e-skierowań
do poradni AOS,
pracowni ASDK,
i na leczenie szpitalne
– progi uprawniające do współczynnika korygującego
Okres stosowania systemu wydawania
e-skierowań – miesiąc
Współczynnik korygujący
10% i powyżejmiesiąc rozliczany3,0%
20% i powyżejmiesiąc rozliczany4,0%
30% i powyżejmiesiąc rozliczany5,0%

Uwagi – warunki wyliczania współczynnika

 1. Współczynnik, o którym mowa w kol. 2. stanowi: stosunek liczby porad, w trakcie których wystawiono e-skierowanie w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń w danym miesiącu, do liczby wszystkich porad, w trakcie których wystawiono skierowania w tym samym okresie sprawozdawczym (suma wystawionych e-skierowań i skierowań w postaci papierowej) w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń.
 2. Przy wyliczaniu współczynnika korygującego uwzględnia się tylko i wyłącznie wystawianie e-skierowań i skierowań w postaci papierowej do poradni AOS, pracowni ASDK i na leczenie szpitalne.

Uwagi – rozliczanie świadczeń:

 1. W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań, to premia za wydawanie e- skierowań liczona jest od obecnej (wyjściowej ) wyceny za poradę.
 2. Przy rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za wydawanie e-skierowań stosuje się wyłącznie do porad specjalistycznych (wymienionych w załączniku nr 5a, 5b oraz 5e do zarządzenia z zastrzeżeniem przepisów § 12 ust.27 zarządzenia), na których wydano e-skierowanie.

W związku z tym mają być zastosowane dwa świadczenia, o których mowa w samym zarządzeniu:

 • 5.01.28.0000004 (SE wydanie e-skierowania (e-skierowań) podczas porady)
  – oraz identyfikatora (ów) tych e-skierowań zgodnie z regułami określonymi w jednolitym pliku sprawozdawczym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) w elemencie: „nfz:wystawiony-dok”,
 • 5.01.28.0000005 (ST wydanie skierowania (skierowań) papierowego podczas porady).

A więc pora też na zmiany w zakresie komunikatu SWIAD, raczej za tydzień to nie nastąpi. Tymczasem zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu przyśpieszenie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. I słusznie!

Tu jest teraz sprawa zasadnicza, żeby wszyscy naraz rzucili się przede wszystkim do przyjmowania e-skierowań (część I tabelki), bo pacjenci mogliby tego nie wytrzymać: wracać do wystawiającego e-skierowanie, żeby je jednak wydrukował, bo tam, gdzie pacjent poszedł, jeszcze nic nie działa.

A jak to ma działać?

Wystawianie skierowań ma być premiowane miesięcznie. Tu jest mały haczyk: wystawienie dwóch e-skierowań w czasie jednej wizyty jest chyba liczone raz:
stosunek liczby porad, w trakcie których wystawiono e-skierowanie w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń w danym miesiącu.
Ale potem jakby zaprzeczenie tej logiki: suma wystawionych e-skierowań i skierowań w postaci papierowej.

Przyjmowanie premiowane kwartalnie: trzeba trzymać tempo, bo dopiero w październiku się okaże, ile było e-przyjęć i jaki próg został osiągnięty. A jak wczytać się w uwagi, to obliczenie brzmi nieco zagadkowo, bo dla konkretnej poradni czyli w ramach danego miejsca udzielania świadczeń liczymy:

 • ile było e-skierowań zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym czyli w kwartale III lub IV przy czym
 • unikalne e-skierowanie liczy się jeden raz do wyliczenia współczynnika bez względu na liczbę porad na jego podstawie
 • a za podstawę bierze się liczbę już ustaloną czyli średnią miesięczną liczbę porad wykonanych od marca 2019 do lutego 2020 w tej poradni

Ok, wiemy, jakie osiągnęliśmy progi procentowe. Z projektu wynikałoby zastosowanie wsteczne współczynnika wg powyższej tabelki z zał. 8 do świadczeń sprawozdanych od 1 lipca, a określonych w katalogach:

 1. JGP AOS czyli w załączniku 5a wyłączeniem W02 oraz PPWx i PZx,
 2. świadczeń odrębnych z załącznika 5b z wyłączeniem rozliczanych na podstawie faktury zakupu,
 3. świadczeń z pakietów z załącznika 5e ,
 4. świadczeń diagnostycznych ASDK z załącznika 1b

Też o tym pomyśleliście? 30% wystawianych e-s i 20% przyjmowanych z e-s to razem 7% wykonania w prezencie. Zakładam, że zarządzenie dotyczy tak samo poradni w umowie AOS jak i poradni w umowie PSZ.


Przepisy zarządzenia miałyby zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii AOS, XML, zarządzenia NFZ i inne akty i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s