ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (6)

potwierdzenie podpisem udziału w terapii

Ważnym elementem jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji wewnętrznej indywidualnej i zbiorczej. Zarządzenie 7/2020/DSOZ również takie zasady zawiera. Zwróćcie uwagę na punkt 4 paragrafu 18:

3.Dowodem udzielenia świadczenia objętego umową jest opis świadczenia w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej oraz w dokumentacji zbiorczej. Do prowadzenia dokumentacji zbiorczej stosuje się przepisy § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).

4. W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca lub uczestnik potwierdza każdorazowo swój udział przez złożenie podpisu w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem czasu jej trwania.

5. Dowodem udzielenia świadczenia w ramach sesji psychoterapii rodzinnej oraz sesji wsparcia psychospołecznego uczestnikowi innemu niż świadczeniobiorca, jest odnotowanie w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy danych tych osób wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa lub informacji o stanowieniu oparcia społecznego. W przypadku sesji psychoterapii rodzinnej świadczeniobiorcą może być więcej niż jeden członek rodziny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim, w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej każdego świadczeniobiorcy odnotowuje się udział pozostałych uczestników.

Agencja raport taryfikacyjny Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu przygotowała we wrześniu 2019 roku. Zarządzenie NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 7/2020/DSOZ pojawiło się w styczniu 2020. Kolejne 78/2020/DSOZ na początku czerwca.

W lutym 2020 czyli pomiędzy ogłoszeniem zarządzenia 7 a otworzeniem konkursu na ośrodki trwała dyskusja o tym, czy uczestnicy sesji powinni potwierdzać udział swoim podpisem. 4 lutego serwisy kopiowały sobie wiadomość, że nie będzie obowiązku poświadczania podpisem obecności na terapii.

Nie będzie obowiązku poświadczania podpisem obecności na terapii – poinformował Adam Niedzielski, prezes NFZ.

To odpowiedź na postulat środowiska lekarzy i terapeutów, które apelowało o zmianę rozwiązania zawartego w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Reguluje ono m.in. zasady, na jakich będą działać placówki wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży, m.in. poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, które mają być podstawą zreformowanego systemu.

Do zarządzenia, jak pisaliśmy na łamach DGP, mieli uwagi zarówno lekarze, jak i świadczeniodawcy zamierzający starać się o kontrakt z NFZ. Główne zastrzeżenia dotyczyły minimalnego miesięcznego limitu porad (412, podczas gdy zdaniem praktyków maksimum to 300) oraz przepisu, zgodnie z którym uczestnik każdorazowo musi potwierdzić udział w sesji psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, grupowej oraz wsparcia psychospołecznego przez złożenie podpisu w dokumentacji wewnętrznej świadczeniobiorcy.

Uznano to za zbędne obciążenie, zaburzające proces cyfryzacji opieki zdrowotnej. Podnoszono, że utrudni to pracę środowiskową – na przykład specjalista, który realizuje poradę w szkole, musiałby zebrać podpisy od każdego dziecka oraz od jego przedstawiciela ustawowego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1452059,poswiadczanie-podpisem-obecnosci-na-terapii.html

O zniesienie tego obowiązku apelowano do Prezesa NFZ:

Biorąc pod uwagę sygnały od pacjentów, terapeutów, psychologów oraz lekarzy Rzecznik zwrócił się do Prezesa NFZ o przyjrzenie się niektórym zapisom nowo wydanego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zarządzenie nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020 r.).

Rzecznik Praw Pacjenta wskazał m.in. na wprowadzony formalny wymóg uzyskiwania przez podmiot leczniczy podpisu osoby, która brała udział w sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej czy też sesji wsparcia psychospołecznego. Takie działanie może powodować trudności w procesie nawiązywania pozytywnej relacji terapeutycznej z pacjentem. Prezes NFZ w jednym ze swoich komunikatów zaznaczył, że w sytuacji odmowy uzyskania takiego potwierdzenia na piśmie lub gdy uzyskanie podpisu może w istotny sposób wpłynąć na proces terapeutyczny podmiot leczniczy może wpisać w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta odpowiednią informację dotyczącą miejsca i dokładnego czasu udzielenia świadczenia. Takie rozwiązanie może jednak okazać się niewystarczające. Dlatego Rzecznik, przywołując także stanowiska Konsultantów Krajowych w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, a także stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podkreślił, że dobrze byłoby wprowadzić zmianę również w treści zarządzenia.

https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta-wnosi-o-zmiany-w-zarzadzeniu-dotyczacym-opieki-psychiatrycznej

Kolejne pismo, wystosowane w marcu 2020, doczekało się nawet odpowiedzi:

Krótka odpowiedź, zapewniająca, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Fundusz udostępnił projekt zarządzenia zmieniającego powyższe zarządzenie i w związku z tym…


W świetle zaproponowanych przepisów zamiast obowiązku potwierdzania udziału w sesji, świadczeniodawca jedynie odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta czas rozpoczęcia i zakończenia sesji.
Ponadto wprowadzona zostanie weryfikacja czasu trwania poszczególnych sesji w kontekście harmonogramu pracy personelu za pomocą systemu informatycznego NFZ.

W efekcie zarządzeniem 78/2020/DSOZ punkt 4 zyskuje treść:

4. W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia
psychospołecznego, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować
w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy godzinę oraz minutę rozpoczęcia i zakończenia sesji.”,

Spodziewałem się wpisu o treści Uczestnik nie ma obowiązku potwierdzania obecności podpisem w dokumentacji. Spodziewałem się, ale teksty prawne rządzą się po swojemu. Wykreślono i nie ma.

Ten wpis został opublikowany w kategorii psychiatria i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s