ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (7)

Zarządzenie 78/2020/DSOZ przyniosło świadczeniodawcom zaskakujący podpunkt 15a zmieniający sposób rozliczania sesji. Dlaczego?

Minister Zdrowia lub Prezes NFZ mógłby odpowiedzieć: przecież sami chcieliście!

W zarządzeniu 78/2020/DSOZ czytamy:

po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) w przypadku sesji indywidualnejsesji grupowejsesji rodzinnejsesji wsparcia psychospołecznego oraz sesji psychoedukacji, realizowanych w zakresie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny, o którym mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia,
sprawozdawczości podlega każdy uczestnik sesji,
przy czym do liczby świadczeń, o których mowa w pkt 4, wlicza się sesję niezależnie od liczby uczestników;”,

Nadal rozliczeniu podlega uczestnik sesji/turnusu/programu, dla wszystkich realizatorów opieki psychiatrycznej ambulatoryjnej, ale nie dla ośrodków.

Na stronie Polskiej Rady Psychoterapii opublikowano 28 marca 2020 Uwagi PRP do MZ 909 – Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień i tamże proponowane zmiany:

1. Konieczna jest zmiana zapisu dopuszczająca udzielania świadczeń przez osobę, która jest uczestnikiem całościowego podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze co najmniej 1200 godzin.

2. Limit świadczeń dla poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej nie powinien przekraczać 300/miesiąc.

3. Sesje psychoterapii rodzinnej należy wycenić w odniesieniu do sesji a NIE liczby uczestników psychoterapii rodzinnej. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 200-250 zł. Obecna wycena skutkuje deficytowością prowadzenia tej formy psychoterapii. Powoduje zanikanie tej ważnej formy oddziaływania psychoterapeutycznego w placówkach finansowanych ze środków NFZ. Psychoterapia rodzinna jest jedną z trzech podstawowych form pracy z dziećmi i młodzieżą, obok psychoterapii indywidualnej.

4. Sesje psychoterapii grupowej należy wycenić w odniesieniu do sesji a NIE liczby uczestników. Liczba uczestników nie zależy od psychoterapeuty, a od czynnika losowego. W przypadku pacjentów młodzieżowych jest to szczególnie istotne z uwagi na wysoki wskaźnik nieobecności wynoszący ponad 25%. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 250-300 zł/godzinę.

5. Należy zmieść wymóg dla 15-łóżkowego oddziału dziennego, dotyczącego zapewnienia  4,5 etatu pielęgniarki.

6. Należy umieścić informację, dotyczącą  innych, funkcjonujących dotychczas form pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży umożliwiającą im korzystanie ze świadczeń do 21 r.ż. Często są to osoby przebywające w szkole przyszpitalnej w klasie maturalnej lub korzystające z psychoterapii długoterminowej.

OK, wszystkiego wam nie damy, ale coś damy. A więc nie przeszedł punkt 2, ale 3 i 4 tak. Sformułowanie Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 250-300 zł/godzinę. – nie ma tu sensu, ponieważ ośrodek pracuje w ryczałcie. Gdyby zmniejszyć limit z 412 do 300 to mogłoby oznaczać zwiększenie wartości średniej świadczeń. A tak – nic z tego. Przy czym PRP wyraźnie zaznaczyła, ze zmiany, które postuluje, dotyczą ośrodków właśnie.

fragment pisma – W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii.
Renata Mizerska, Prezes

Pismo złożone w Ministerstwie Zdrowia jest dostępne: PRP_MZ 909_uwagi_do projektu rozporządzenia

Tymczasem…

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 z późn. zm.). W chwili obecnej zakończony został etap analizy i uwzględniania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych i opiniowania a tym samym projekt wszedł w ostatnią fazę procesu legislacyjnego.

Celem nowelizacji jest między innymi obniżenie wymogów dotyczących kompetencji personelu, wymagań formalnych, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy, oraz uproszczenie wymagań dotyczących organizacji udzielania świadczeń.

W tymże projekcie ciekawy jest fragment uściślający kompetencje dotyczące wykonywania kolejnych pozycji z zakresu świadczeń:

Polecam lekturę. Za chwilę głosowanie i publikacja.

PRP ponadto postuluje internetowe sesje grupowe:

W imieniu środowiska polskich psychoterapeutów i psychologów wnioskujemy o pilne wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ. Pismo skierowaliśmy razem z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii oraz Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów.

Wśród wprowadzonych kategorii usług nie zostały uwzględnione sesje psychoterapii grupowej, które również można realizować zdalnie, za pośrednictwem dostępnych, szyfrowanych komunikatorów internetowych. Pacjenci, którzy do tej pory korzystali z grup psychoterapeutycznych pozostali bez możliwości kontynuacji leczenia. Grupy są dla nich ważnym, stabilizującym i wspierającym sposobem leczenia, umożliwiającym uczenie się prawidłowej adaptacji do istniejących warunków życia. Bez tej pomocy mogą doświadczać pogorszenia objawów zaburzeń psychicznych, nasilenia tendencji samobójczych do stanu wymagającego hospitalizacji lub wypaść z rynku pracy. Zastąpienie ich sesjami indywidualnymi wymagałoby znacznego zwiększenia liczby świadczonych usług. Podczas 2 godzin sesji grupy z terapii korzysta równocześnie 10-12 pacjentów, co w przełożeniu na sesje indywidualne oznacza 10-12 dodatkowych godzin pracy poradni. Sesje grupowe są również tańsze w realizacji.

Nie bądźcie zaskoczeni, jeśli o tym znowu przeczytacie, może w jakimś rozporządzeniu lub zarządzeniu, ale na razie jeszcze nie, bo 7 kwietnia Departament Zdrowia przy MZ wspólnie z NFZ zebrał się i orzekł:

  • wydaje się konieczne wydanie przepisów wykonawczych regulujących niezbędne wymagania do realizacji e-świadczeń
  • w przypadku realizacji sesji grupowych niezbędne wymagania powinny uwzględniać specyfikę tych świadczeń
  • w związku z tym, wydaje się, że system informatyczny w przypadku realizacji sesji grupowych powinien uwzględniać aspekty spotkań grupowych, czyli wizję wszystkich uczestników
  • brak jest przepisów wykonawczych, które wskazywałyby w jaki sposób należy realizować świadczenia z wykorzystaniem przedmiotowych systemów

A tu pełny tekst odpowiedzi:

Ten wpis został opublikowany w kategorii psychiatria i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s