harmonogram – tak, ale nie

albowiem pojawiają się przypadki, na które nie jestem przygotowany i za chwilę pani w OW NFZ westchnie: on znowu czegoś nie doczytał…

Po lekturze Art 19a Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) – należy uznać, że zasady prowadzenia harmonogramu przyjęć pacjentów są szczegółowe, jasne, proste i przejrzyste. Jeśli tak nie jest, czytać ponownie. Do skutku.

Art. 19a.
1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Świadczeniodawca umieszcza w harmonogramie przyjęć świadczeniobiorcę, wyznaczając termin udzielenia świadczenia w następujący sposób:
1) świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy:
a) w przypadku przyjęcia w dniu zgłoszenia – termin udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia,
b) posiadającemu prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – termin udzielenia świadczenia ustalony w sposób, o którym mowa w art. 47c ust. 4,
c) innemu niż wymieniony w lit. a i b – termin udzielenia świadczenia wynikający z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20;
2) świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie – termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia.

3. W przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym, wpis w harmonogramie przyjęć może zostać dokonany także niezwłocznie po udzieleniu tego świadczenia.

4. Świadczeniodawca wpisuje w harmonogramie przyjęć:
1) dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. b–h oraz j;
2) dane dotyczące terminu udzielenia świadczenia:
a) termin wyznaczony w dniu wpisu w harmonogramie przyjęć,
b) informację o rezerwacji terminu – w przypadku gdy świadczeniobiorca
wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 9b,
c) zmianę terminu wraz z podaniem przyczyny tej zmiany, a w przypadku gdy przyczyną zmiany terminu jest zmiana kategorii świadczeniobiorcy, o której mowa w pkt 3, także uzasadnienie tej zmiany;
3) kategorię świadczeniobiorcy:
a) przyjęty na bieżąco – w przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia w dniu zgłoszenia, z wyłączeniem świadczeniobiorcy, o którym mowa w lit. d i f,
b) oczekujący – w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę
oczekujących,
c) oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12,
d) posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – ze wskazaniem podstawy tego prawa,
e) kontynuujący leczenie,
f) przyjęty w stanie nagłym;
4) datę i przyczynę skreślenia z harmonogramu przyjęć.

5. Świadczeniodawca może nie wpisywać w harmonogramie przyjęć terminu udzielenia świadczenia w przypadku świadczeń:
1) pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz
świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych albo opiekuńczo-leczniczych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
2) opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż:
a) udzielane w warunkach ambulatoryjnych,
b) świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej.

6. Harmonogram przyjęć stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

Jest jeszcze Art. 20 rozpoczynający się identycznie jak 19a, a w nim kolejne szczegóły.

No, to czego jeszcze nie wiesz?

Wszystko jest proste do czasu, aż zacznę kombinować…
Jest otóż harmonogram prowadzony w AP-KOLCE na zabiegi w trybie hospitalizacji: zaćmy, endoprotezoplastyki i inne. Jako, że:

10. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Art. 20 tamże

– nie rejestruję tego pacjenta na ten sam termin na świadczenie zwykłej hospitalizacji. To bez sensu. A więc fizyczne łóżko, miejsce na oddziale jest zarezerwowane na zabieg. Nadchodzi zaplanowany termin. Pacjent zostaje przyjęty, wstępnie zbadany, poinformowany o specyfice zabiegu, wyraża wszelkie zgody. Przychodzą tymczasem wyniki badań, a w nich podwyższone to lub obniżone tamto. A więc…

Dyskwalifikacja z zabiegu

I teraz przyglądamy się harmonogramowi tego terminu. Po kolei od początku rozwój zdarzeń:

 • pacjent zgłasza się ze skierowaniem
 • dostaje termin przyjęcia, a pracownik przekazuje informację do AP-KOLCE
 • pacjent zgłasza się w terminie i jest przyjęty (kolejka automatycznie skreślona z powodu wykonania)
 • pacjent zostaje zdyskwalifikowany z zabiegu w trakcie hospitalizacji
 • pracownik pisze prośbę do NFZ o wycofanie skreślenia z podaniem przyczyny
 • NFZ przywraca stan kolejki do statusu: aktywny
 • pracownik nie skreśla kolejki z nowa przyczyną: Osoba wpisana w harmonogramie przyjęć nie kwalifikuje się do leczenia ze względów medycznych (kod przyczyny skreślenia 12)
 • pracownik zmienia planowaną datę i podaje przyczynę: Względy medyczne – czasowe odroczenie terminu (kod przyczyny zmiany 4) – pacjent dostaje nowy termin

I to jakby tyle. A co z hospitalizacją? Mogła trwać nawet 2-3 dni. Może np. podjęte próby unormowania ciśnienia się nie powiodły. Może mu się pogorszyło dopiero w czasie oczekiwania już na oddziale. Pacjent zostaje wypisany bez wykonania zabiegu, pozostaje jakieś rozliczenie hospitalizacji z leczeniem zachowawczym. I teraz skutki tych działań:

 • pacjent oczekiwał określony czas na hospitalizację
 • został przyjęty w trybie planowym
 • zakończona hospitalizacja nie jest związana z żadnym wpisem do harmonogramu lokalnego lub AP-KOLCE – pierwotna kolejka jest nadal aktywna
 • oczekiwanie na zabieg zarejestrowane w AP-KOLCE jest związane z pominięciem tej hospitalizacji w statystyce miesięcznej zwykłej kolejki na hospitalizację w tej komórce organizacyjnej

Czy z powyższego aktu prawnego nie wynika, że hospitalizacja musi być związana z konsekwencją skreślenia oczekiwania z powodu zakończenia tego oczekiwania na sposób przyjęcia pacjenta? Przecież jesteśmy zobowiązani nawet do wpisania pacjenta przyjmowanego na bieżąco (Art. 19a, ust. 4, pkt 3) ppkt a)). Dopóki kolejka jest aktywna i pacjent oczekuje, wszystko jest prawidłowo. Ale sprawdzając zgodność prowadzenia harmonogramu wstecz – już nie.

Nie mogę skreślić kolejki w trybie realizacji tylko z powodu przyjęcia, ale dopiero z powodu wykonania zabiegu, na który oczekiwał. Mam wrażenie, że powinienem utworzyć wpis wstecz dla zwykłej kolejki poza AP-KOLCE i podpiąć ją do tej hospitalizacji. Błąd! Wtedy będzie to wyglądać, jak oczekiwanie u jednego świadczeniodawcy w dwóch odrębnych kolejkach.

Czyli jak to ma być?

Ten wpis został opublikowany w kategorii kolejki oczekujących i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „harmonogram – tak, ale nie

 1. rozhulaleego pisze:

  Paranoiczny stan umysłu.
  Co tylko mogę – przepłacam, ale wykonuję prywatnie. Często od ręki, często bez kuriozalnych kolejek.

  Polubione przez 1 osoba

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s