ujednolicenie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci

Oto nowy pomysł reform w ochronie zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. W związku z rozjechaniem się całkowitym wizji MZ na temat działalności Ośrodków I poziomu referencyjnego opieki psychologicznej i tak dalej z rzeczywistością i problemami funkcjonowania tych ośrodków, MZ postanowiło zrewidować zasady ich działania. Powstał Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

W konsultacjach wzięła m.in. udział Polska Rada Psychoterapii, zaskakując mnie swoim sztandarowym hasłem o sesjach grupowych. Z tego, co pamiętam, to właśnie ich postulat całkowicie sparaliżował kiedyś prowadzenie tej formy terapii – chociaż chyba nie z ich winy.

Skróty myślowe jakieś są zawsze – czym jest każda placówka NFZ – chyba każdy zrozumie, kto uchwyci niuanse cichych założeń i oczywistych oczywistości wynikających z kontekstu tego stwierdzenia.

Postulaty PRP

Najważniejsze, wynikające bezpośrednio z projektu MZ, postulaty Polskiej Rady Psychoterapii – z perspektywy 5 grup podejść:

 1. prowadzenie psychoterapii grupowej i rodzinnej wyłącznie przez psychoterapeutów
 2. zwiększenie wyceny dla psychoterapii grupowej; zastosowanie wysokiego mnożnika w celu dostosowania do stawek rynkowych;
 3. zwiększenie wyceny dla psychoterapii rodzinnej
 4. wprowadzenie możliwości prowadzenia psychoterapii rodzinnej w sesji 60 minut i 90 minut, przez jednego lub dwóch psychoterapeutów
 5. utrzymanie psychoterapii w trybie ambulatoryjnym na II poziomie
 6. zmniejszenie liczby świadczeń dla I poziomu – wg PRP nie powinna ona być wyższa niż 330
 7. zwiększenie wyceny świadczeń I poziomu
 8. zmniejszenie wskaźnika dla świadczeń środowiskowych – wg PRP powinien on wynosić 15% (przy zmianie liczby świadczeń!)
 9. zwiększenie liczby sesji wsparcia psychospołecznego do 30, by możliwe było prowadzenie programów psychodeukacyjnych (inne świadczenie niż psychoterapia grupowa) dla grup pacjentów i dla grup rodziców/opiekunów
 10. zwiększenie liczby uczestników w sesjach wsparcia psychospołecznego do 20 osób
 11. doprecyzowanie definicji świadczenia środowiskowego w tym samym miejscu tego samego dnia
 12. cel przeprowadzania ankiet – powinien brać pod uwagę takie zmienne, jak: rodzaj i głębokość występujących objawów zaburzeń, wiek badanych; Sama satysfakcja świadczeniobiorcy nie jest celem leczenia placówek z I, II i III poziomu
 13. zmiany w definicji dotyczące czasów trwania świadczeń

Długa lista, przyznaję.

Ministerstwo Zdrowia już od listopada pochyla się z troską nad postulatami zgłoszonymi w drodze konsultacji publicznych, zapowiadając jednocześnie chęć wdrożenia zmian od nowego roku. Pozostały dwa tygodnie.

W ocenie oczekiwanych skutków czytamy o celu zmian:

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę dostępu do świadczeń dzięki zaproponowaniu wyceny świadczeń trafniej odpowiadającej kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców. Dzięki wprowadzaniu przepisów określających precyzyjniej warunki realizacji świadczeń możliwe będzie zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń. 

tamże

To akurat cel większości takich działań. Można powiedzieć: banał.

Organizacja udzielania świadczeń (I poziom):

1. pierwsza porada lub wizyta następuje w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia do świadczeniodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od świadczeniodawcy;

A co, jeśli przekroczymy ten warunek? Czy to znaczy, że mamy odmawiać wyznaczania terminu w ogóle, jeśli nie ma możliwości przyjęcia wcześniej niż 7 dni? Będą za to jakieś kary? MZ rekomenduje pozostawienie pacjenta?

10. wizyty, porady domowe lub środowiskowe powinny stanowić co najmniej 20% świadczeń

Kolejne, identyczne wprowadzanie reguł. Powinny to takie życzenie czy warunek? Co w przypadku niespełnienia? Chyba jednak nic, ponieważ tzw. suwak limitu zależny od liczby wizyt środowiskowych zaczyna się nie od 20% ale od 15%.

Jednak w rozporządzeniu z września 2020 roku był to wymóg określony w Pozostałych wymaganiach:

1. Wizyty, porady domowe lub środowiskowe powinny stanowić co najmniej 15% świadczeń; w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego tego wymogu nie stosuje się.

Więc czym jest wymóg? Jeśli wprowadza się jakieś warunki, powinny być również określone sankcje. Bez tego jest to jedynie koncert życzeń. Jednocześnie NFZ podchodzi do wizyt środowiskowych jak do sesji grupowych: w przypadku udzielania poza lokalizacją w jednym miejscu świadczeń, tylko jedno może być wskazane jako wizyta środowiskowa.

Sesje grupowe

Jeśli chodzi o sesje grupowe – nie ma ani słowa o sposobie rozliczania grupy jako liczby świadczeń równej liczbie jej uczestników, za to MZ planuje, by sesje te realizować 2-osobowym zespołem w czasie 90 minut. To wątpliwy krok ku zwiększeniu dostępności przy zachowaniu sposobu liczenia tej formy w osiąganiu limitu ryczałtu.

5) sesja psychoterapii grupowej – sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody, realizowana z grupą 4-12 osób, w formie:
– psychoterapii krótkoterminowej – do 50 sesji w okresie pół roku,
– psychoterapii długoterminowej – do 110 sesji w okresie roku,
– psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) – do 15 sesji w okresie pół roku;
Realizują dwie osoby z personelu, o którym mowa w pkt Ib albo IIb lub Ia albo IIa. Czas udzielania sesji wynosi 90 minut. 
również tam

Inne formy

świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej pięć dni w tygodniu w tym co najmniej raz w tygodniu od godziny 8.00 do godziny 16.00 oraz dwa razy w tygodniu od godziny 11.00 do godziny 20.00;

Zabrakło też w warunkach formalnych wskazania, czy w wyliczonym powyżej harmonogramie można realizować konsylia, sesje koordynacji, superwizje, itp. czy ma to być czas przeznaczony wyłącznie świadczeniobiorcom, których świadczenia będą sprawozdawane do NFZ. Kradniemy im ten czas, przeznaczając na inne formy wymaganej pracy czy nie?

Tylko poziomy

W uzasadnieniu natomiast zawarto intencję zamknięcia dotychczasowych form leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży podając okres przejściowy likwidacji tych form.

W związku z koniecznością zapewnienia jednakowej dostępności do świadczeń w zakresie opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono przepisy przejściowe. Zakłada się stopniową rezygnację ze świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży udzielanych poza poziomami referencyjnymi.
W tym celu wskazano, iż świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, określone w lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, określone w lp. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia oraz świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży określone w lp. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia, jak również świadczenia psychologiczne oraz leczenie środowiskowe (domowe), określone odpowiednio w lp. 6 i lp. 8 tego załącznika, w przypadku ich udzielania na rzecz dzieci i młodzieży, mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2022 r.
Ponadto przesądzono, że świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży realizowane w ramach poziomów referencyjnych, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia, mogą być realizowane na dotychczasowych warunkach do dnia 31 grudnia 2021 r.
Powyższe wynika z faktu, że świadczeniodawca nie powinien realizować alternatywnych pod kątem organizacji opieki nad pacjentem świadczeń. Zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie nowych standardów obsługi w związku z tym istotne jest ujednolicenie realizacji świadczeń na terenie całego kraju.

Do projektu dołączony jest załącznik nr 8:

Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego załącznika nr 8 do rozporządzenia
jest wyodrębnienie w tym załączniku wszystkich świadczeń jakie mogą być realizowane w ramach poziomów referencyjnych. Zrezygnowano z odsyłania w załączniku nr 8 do opisów świadczeń z załącznika nr 1, 4 oraz 6. Takie działanie ma na celu precyzyjne sformułowanie wymagań dla świadczeniodawców, a tym samym likwidację powstających trudności z łączeniem opisów świadczeń w różnych załącznikach. Ponadto wprowadzono czas trwania świadczeń porad lekarskich, psychologicznych oraz wizyt, porad domowych lub środowiskowych. Jego określenie ma na celu podniesienie jakości poprzez zapewnienie optymalnego czasu dla pacjenta, jak również będzie stanowić podstawę do wyceny i rozliczenia świadczeń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii psychiatria i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „ujednolicenie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci

 1. Kasia pisze:

  Mam pytanko w innym temacie… Chodzi o rozliczanie świadczeń covidowych w OAIT. Czy powinno się je rozliczać ze standardowych TISSów, np. LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-38 PKT, czy jeśli szpital zabezpiecza łóżka covidowe jako szpital II poziomu z LECZENIE W OAiIT DLA DZIECI/ OAiIT DLA DOROSŁYCH II POZIOMU – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28 ALBO TISS – 28 DLA DZIECI-38 PKT?

  Polubienie

  • darjusz pisze:

   Szpital z łóżkami respiratorowymi jest szpitalem ii poziomu zabezpieczenia COVID, natomiast sam OIT pozostaje na tym samym poziomie na jakim był, bo spełnia warunki formalne dla poziomu określonego wcześniej przez NFZ. Błędu przy umowie COVID popełnić się nie da, bo zakres w umowie jest taki jaki był.

   Polubienie

   • Kasia pisze:

    Czyli jeśli mój OIT jest cały czas tym samym OITem, chociaż leczy teraz pacjentów covidowych, to mogę rozliczać tylko standardowe TISSy (LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-38 PKT), a nie te dla II poziomu? Dobrze rozumiem?

    Polubienie

   • darjusz pisze:

    Tak. Ten II poziom OIT oznacza zupełnie co innego niż szpital II poziomu COVID. Więc tiss standardowy, tak jak zawsze.

    Polubienie

 2. Judyta pisze:

  W kwestii sankcji za przekroczenie 7-dniowego terminu przyjęcia pacjenta pierwszorazowego to potwierdzam, że istnieją w postaci kary nałożonej przez NFZ w ramach kontroli. Pomimo, że jest wyłączenie ze względu na sytuacje niezależne od świadczeniodawcy, NFZ nie uznał naszych wyjaśnień, że realizujemy świadczenia ponad dwukrotnie przekraczając miesięczny limit! Kolejki i tak przekraczały 7 dni i NFZ nałożył nam za to karę. Dodam, że wymóg przestał obowiązywać od wejścia w życie nowego rozporządzenia.

  Polubione przez 1 osoba

  • darjusz pisze:

   Absurdu ciąg dalszy. Rozumiem, że właściwe wg NFZ postępowanie, to całkowita odmowa rejestracji pacjenta na jakikolwiek termin. Sytuacja wymuszenia kreowania fikcji w ten sposób jest wyjątkowo niebezpieczna. Nie zastanawialbym się ani chwili, nie tylko za odwołaniem od decyzji pokontrolnych, ale zgłosiłbym sprawę do rzecznika praw pacjenta, bo jest to ewidentne nakłanianie do złamania jego praw.

   Polubienie

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s