dokument o niepełnosprawności

Jak udokumentować uprawnianie dodatkowe dziecka, które ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Nie każde orzeczenie o niepełnosprawności dziecka pozwala na zastosowanie uprawnień dodatkowych

Na stronie empatia.mpips.gov.pl możemy dowiedzieć się, że:

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:
• ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
• przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
• wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.
Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.
(…)
Ważne: W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia.

Dalej jest mowa o stopniu niepełnosprawności:

W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przepisy w/w ustawy przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny
• umiarkowany
• lekki
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

Świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia)

Nie istnieje takie orzeczenie, ale…

NFZ określa kody uprawnienia dodatkowego do stosowania w sprawozdawczości świadczeń, przy których to uprawnienie zostało zastosowane:

Kod OpisKategoriaPodstawa
47ZNDwyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniu – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia)świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia)art. 47 ust. 1b ustawy
47CZNDprawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia)świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjiart. 47c ustawy
albo
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)
57ZNDprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia)świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjiart. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy
ZSNDświadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjiświadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia)art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) w związku z art. 136 ust. 2 pkt 1a ustawy

Wszystkie te definicje mają wskazaną podstawę prawną, żeby nie było wątpliwości. Ustawa, którą określa się jako „ustawę” i pochodzą z niej art. 47 i 57 to Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zbyt oczywiste.

Co zawiera art. 47c ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285)
stanowi:

Art. 47c.
1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159)

Gdzie te dzieci? W punkcie 2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;

1a.
Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (…) przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej (…)

1b.
Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Art. 57 odwołuje się do tego samego miejsca, więc pomijam.
Widać więc, że to taki skrót myślowy, nikt nie wymaga do 16 roku życia orzeczenia ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności. Do tego czasu dziecko jest chronione orzeczeniem, które wynika z potwierdzenia przez orzecznika, że dziecko (powtarzam tekst):

• ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
• przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
• wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Wynika z tego, jakby podstawa orzeczenia była zgodna z art. 47 1b 2) i każde dziecko, które uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności ma równorzędne prawa z osobami dorosłymi (tzn. po 16 roku życia) spełniającymi warunek art. 47 1b 1).

Błąd znajduje się w definicji zawartej na stronie empatia.mpips.gov.pl , ponieważ art. 47 1b 2) stanowi:

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami

Dziecko może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez wskazania konieczności zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu. A może jest to oczywiste, standardowe przypisanie w każdej okoliczności pozytywnego orzekania?

W rejestracji miejsca udzielania świadczeń, pracownik przyjmując orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, które miałoby być podstawą dodatkowych uprawnień musi stwierdzić, że zachodzą te wskazania. Paradoksalnie, osoby posługujące się legitymacją, nie mogą takich wskazań potwierdzić, więc legitymacje niewiele są warte przed okienkiem rejestracji. Każde orzeczenie zawiera wskazania i to z nich wynika, że dziecko posiada uprawnienia, o których mowa:

Problem może pojawić się po 16 urodzinach. Wtedy wymagane jest w celu utrzymania statusu niepełnosprawności ponowne orzekanie, już z określeniem stopnia niepełnosprawności. Stopień inny niż znaczny nie uprawnia do opisywanych ulg.

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii niepełnosprawni i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s