drobnym drukiem

Musisz uświadomić sobie, Drogi Czytelniku, że wszystko to, co zawiera ten serwis jest napisane zgodnie z zasadą:

Piszę o tym, więc wiem.

Zauważ, pomimo nieuchronnego rozczarowania, że odwrócenie zasady przyczynowo-skutkowej zaprowadzi Cię do fałszywego założenia, że zasadą tej strony jest:

Wiem, więc o tym piszę.

Zawarte tu treści nie są wyjaśnieniem Twoich wątpliwości, instrukcją skutecznego postępowania w sytuacjach problemowych, ale punktem wyjścia do Twoich własnych rozważań: jest tak, jak Autor (imię i nazwisko znane Redakcji) pisze czy nie jest tak, jak Autor (item) pisze.

Ponadto zasada Piszę o tym, więc wiem jest konieczna lecz niewystarczająca dla wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania rozliczeń i działań im okolicznych, ponieważ zazwyczaj nie występuje za pierwszym razem zdarzenie Piszę o tym, więc wiem i potwierdziłem słuszność tej wiedzy. Ten fakt zachodzi później, często, gdy sprawa jest już nieaktualna. Początkowo nie chciałem o tym pisać, by Cię kompletnie nie przygnębić, ale wolę by Twoje Eureka zakończone było znakiem zapytania niż wykrzyknikiem niż gdybyś miał działać w nie zawsze prawdziwym poczuciu, że wiesz, co czynisz…
Czego i sobie życzę.

PS.
Od dawna obiecywałem sobie zdjąć stary about. Zmiany się dzieją i należy im sprzyjać.