ICD-10 – co to jest?

Zacznijmy od początku. Całe to zamieszanie z MZ i NFZ wymaga wyjaśnienia podstaw. Do pewnego czasu środowisko medyczne korzystało z opisów łacińskich problemów zdrowotnych, z czasem poszczególne państwa przechodziły na język rodzimy. Spotkałem się z ciekawym argumentem na rzecz posługiwania się łaciną w medycynie: lekarze (nie tylko różnych narodowości) mogli swobodnie porozumiewać się przy pacjencie i osobach postronnych, zachowując tajemnicę lekarską. Medycyna w Polsce okazała się bardziej przywiązana do języka łacińskiego niż Kościół Katolicki, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu powszechnie funkcjonowały w dokumentacji medycznej łacińskie opisy rozpoznań. Oczywiście ICD nie wyklucza łaciny i posiada swoją wersję językową również w tym języku.

Słownik ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób) powstał z potrzeby ujednolicenia klasyfikacji jednostek chorobowych. Początki naukowego podejścia do statystyki chorób sięgają XIX wieku i związane są z pracą Williama Farra (1807–1883) w Generalnym Biurze Statystycznym Anglii i Walii, założonym w 1837 roku, chociaż już wcześniej istniały próby takiej systematyki (François Bossier de Lacroix (Sauvages), Karol Linneusz, William Cullen).
Światowa Organizacja Zdrowia podjęła się opracowania i dalszego rozwijania systematyki i nazewnictwa poprzez przyporządkowanie do terminologii medycznej kodów, mających ułatwić organizację pracy, stawianie diagnoz i prowadzenie nie tylko medycznych badań statystycznych. Wersja 10 powstała na podstawie modyfikacji ICD-9-CM, która posiadała już zbyt wiele ograniczeń. Polskiego tłumaczenia dokonało CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) dzięki udzieleniu przez WHO praw do tłumaczenia i publikacji. Wersja 10 słownika czyli ICD-10 opracowana przez WHO obowiązuje w Polsce od roku 1996, wydanie z 2008 roku dostępne jest na stronie CSIOZ:

 

Wydaje się to być oficjalnym dokumentem, na którym powinny się opierać inne decyzje. Dziwna sprawa: publikacja ta zawiera szczegółowy opis rozpoznania K85 wraz z rozszerzeniami po kropce i nie ma tam śladu rozpoznania D53.3, przekazanego w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Różnice pomiędzy tym, czym posługują się oficjalnie świadczeniodawcy, a co publikuje CSIOZ za WHO są co najmniej dwie. W samym tekście rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.Nr140,poz.1143) jest tylko krótki zapis: §3.1. Wykaz świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Stąd moje pytanie:
Jakim źródłem posługiwało się Ministerstwo Zdrowia publikując słownik „świadczeń scharakteryzowanych rozpoznaniami”?

 

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

ICD-10 wg MZ, uzupełnienie

Jako aneks do poprzedniego wpisu chciałbym zauważyć, że nie chodzi tylko o rozpoznanie K85, różnic jest o wiele więcej, co skutkuje różnymi dziwnymi sytuacjami – odrzucaniem statystyki przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, dziurami w gruperze JGP lub negatywną walidacją NFZ. Ciekaw jestem, co też myślą sobie lekarze i ubezpieczyciele nie tylko z Unii Europejskiej, gdy osoba leczona u nas pokazuje im kartę informacyjną i niewątpliwie od razu rozpoznawalne jest na niej to, co wiąże się z międzynarodową komunikacją medyczną, odkąd porzuciliśmy łacińskie nazewnictwo: kodowanie informacji w postaci ICD-10 oraz ICD-9.

to, co na szybko udało się wyszukać (te biorą udział w kwalifikacji grupera JGP):

kod wskazany przez MZ w tzw. koszykach świadczeń gwarantowanych – Dz.U. 2014 poz. 1441 słownik ICD-10 w wersji 2016 opublikowany przez WHO
apps.who.int/classifications/icd10
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca I23.8 Other current complications following acute myocardial infarction
P51.1 Inne krwotoki z pępka u noworodka P51.8 Other umbilical haemorrhages of newborn
Q61.6 Rdzeniowa torbielowatość nerek Q61.8 Other cystic kidney diseases
Fibrocystic:kidney, renal degeneration or disease
O12.3 Obrzęki ciążowe z białkomoczem O12.2 Gestational oedema with proteinuria
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca  I23.8 Other current complications following acute myocardial infarction
D53.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów brak odpowiednika w 2005 oraz 2016
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne  G60.8 Other hereditary and idiopathic neuropathies
Morvan disease
Nelaton syndrome
Sensory neuropathy: dominantly inherited, recessively inherited
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

ICD-10 – nieaktualny, ale oficjalnie obowiązujący.

Dostawca oprogramowania dla świadczeniodawcy musi zwrócić uwagę na słowniki, które umieszcza w swoim programie do rejestracji i procesu refundacji świadczeń medycznych. Słownik rozpoznań ICD-10 wskazany przez Ministra Zdrowia pochodzi z 2005 roku i jest nieaktualny, ale oficjalnie obowiązujący.

Narodowy Fundusz Zdrowia, jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych przez Ministra Zdrowia w tzw. koszykach świadczeń gwarantowanych – Dz.U. 2014 poz. 1441 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego), opierając się na właściwych rozporządzeniach MZ, stosuje wykaz rozpoznań ICD10 tam określonych.

Wykaz rozpoznań ICD10 tam określonych jest to pełna lista rozpoznań dopuszczonych do sprawozdawczości dla świadczeniodawców. Skąd się wzięła ta lista – nie wiem. Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia WHO udostępniony jest zbiór rozpoznań w klasyfikacji ICD-10 z podziałem na kolejne wersje tego słownika.

W wersji z roku 2005 występuje tam rozpoznanie K85

 wersja oryginalna:  w tłumaczeniu:
Acute pancreatitis

Abscess of pancreas
Necrosis of pancreas:

 • acute
 • infective

Pancreatitis:

 • NOS
 • acute (recurrent)
 • haemorrhagic
 • subacute
 • suppurative
Ostre zapalenie trzustki

ropień trzustki
martwica trzustki:

 • ostra
 • zakaźna

Zapalenie trzustki:

 • nieokreślone (od not otherwise specified)
 • ostre (nawracające)
 • krwotoczne
 • podostre
 • ropiejące

W wersji ICD-10 publikowanej przez WHO na rok 2006 rozpoznanie K85 posiada już rozwinięcie i pozostaje ono w kolejnych wersjach aż do ostatniej z 2016.

wersja oryginalna: w tłumaczeniu:

Acute pancreatitis

Incl.:
Abscess of pancreas
Necrosis of pancreas:
 • acute
 • infective
Pancreatitis:

 • NOS
 • acute (recurrent)
 • haemorrhagic
 • subacute
 • suppurative
K85.0 Idiopathic acute pancreatitis
K85.1 Biliary acute pancreatitis
Gallstone pancreatitis
K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis
K85.3 Drug-induced acute pancreatitis
Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug
K85.8 Other acute pancreatitis
K85.9 Acute pancreatitis, unspecified
Ostre zapalenie trzustki

ropień trzustki
martwica trzustki:

 • ostra
 • infekcyjna

Zapalenie trzustki:

 • nieokreślone (od not otherwise specified)
 • ostre (nawracające)
 • krwotoczne
 • podostre
 • ropiejące
K85.0 Idiopatyczne ostre zapalenie trzustki
K85.1 Żółciowe ostre zapalenie trzustki
Kamicze zapalenie trzustki
K85.2 Alkoholowe ostre zapalenie trzustki
K85.3 Polekowe ostre zapalenie trzustki
użyj dodatkowych rozpoznań z zakresu V-Y do wskazania rodzaju leku
K85.8 Inne ostre zapalenie trzustki
K85.9 Nieokreślone ostre zapalenie trzustki

Świadczeniodawca zmuszony jest używać starego słownika, ponieważ charakterystyki świadczeń finansowanych w ramach umów zawieranych na ich realizację zawierają kody zgodne z określonymi w aktach prawnych.

Dlaczego w rozporządzeniu z 2014 roku skorzystano ze słownika ICD-10 z 2005 roku?

Podobno „Centrala NFZ podjęła stosowne działania wyjaśniające. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że trwają wstępne prace mające na celu zapewnienie synergii między rozporządzeniami „koszykowymi” i wersją Klasyfikacji uznaną przez Światową Organizacje Zdrowia za obowiązującą”.

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

o szukaniu dziur w charakterystyce JGP

Przy niewielkim wysiłku można charakterystykę JGP w postaci załącznika xls do zarządzeń prezesa NFZ doprowadzić do postaci w miarę przyjaznej, tak by nie przewijać kilometrów arkusza w poszukiwaniu konkretnej grupy. Wciąż jednak NFZ nie myśli o świadczeniodawcach tworząc ten dokument. Jeśli zakłada biegłość pracowników działu statystyki w obsłudze MsExcel, to niestety poważnie się myli, ale cóż, to w końcu nasz problem…

Przy okazji oswajania tego pliku spróbowałem też sprawdzić problem, który mi kiedyś zgłaszano, że czasem w kwalifikacji do określonej grupy brakuje jakiejś pozycji rozpoznania z rozszerzeniem i nie jest to jakiś mniej istotny element słownika ICD10, który miałby w treści wskazanie na inne lub nieokreślone stany.

Przykład 1:

grupa E79: Inne choroby układu krążenia > 0 r.ż. i < 18 r.ż.
kwalifikacja do niej to:

 • wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy E79;
 • wiek > 0 r.ż. < 18 r.ż.

Lista możliwych rozpoznań ICD-10 z grupy E79 zawiera m. in.:

 • R07.2 Ból w okolicy przedsercowej
 • R07.3 Inne bóle w klatce piersiowej
 • R07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślony

Nie mam wykształcenia medycznego, mogę więc nie pojmować właściwie pewnych medycznych aspektów tego problemu, widzę jedynie jako laik brak na tej liście rozpoznania R07.1 (Ból w klatce piersiowej podczas oddychania), który wydaje się być wg NFZ mniej istotny niż inny ból lub wręcz ból nieokreślony. Dokładna diagnoza lekarska okoliczności tego bólu dyskwalifikuje rozliczenie E79. Jeśli lekarz nie określi tej okoliczności – jest OK. Rozpoznanie to nie występuje w ogóle w całej charakterystyce JGP dla jakichkolwiek innych kwalifikacji.

Przykład 2:

grupa T07 Leczenie zachowawcze urazów
– kwalifikacja do niej to:

 • wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy T07

Lista możliwych rozpoznań ICD-10 dla tej grupy zawiera m. in.:

 • S85.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia

Nieokreślone naczynie krwionośne na poziomie podudzia jest bardziej istotne niż inne urazy z tego zakresu. Są przecież jeszcze w słowniku:

 • S85.0 Uraz tętnicy podkolanowej
 • S85.1 Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej
 • S85.2 Uraz tętnicy strzałkowej
 • S85.3 Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
 • S85.4 Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia
 • S85.5 Uraz żyły podkolanowej
 • S85.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
 • S85.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
 • S85.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia

i jakkolwiek w grupie dodatkowej T8 umieszczone zostały:

 • S85.0 Uraz tętnicy podkolanowej
 • S85.1 Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej
 • S85.5 Uraz żyły podkolanowej

to jednak nie kierują do rozliczenia T07. Ponadto dla charakterystyki JGP nie ma całkowicie znaczenia wystąpienie u pacjenta urazów S85 z pozostałymi rozszerzeniami (nie pojawiają się ani razu w całym pliku tego dokumentu):

 • S85.2 Uraz tętnicy strzałkowej
 • S85.3 Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
 • S85.4 Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia
 • S85.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
 • S85.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia

Przykładów znalazłoby się znacznie więcej. To mnie nieco dziwi, ale pewnie się na tym nie znam…

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz

JGP: E89 Kompleksowa Diagnostyka Kardiologiczna

Czy ktoś jeszcze ma problemy z rozliczeniem E89 Kompleksowa Diagnostyka Kardiologiczna – a właściwie z niemożliwością rozliczenia czegoś innego?

W zarządzeniu 129/2016/DSOZ Prezesa NFZ (Załącznik nr 6) z dnia 30 grudnia 2016 r. podane są warunki kwalifikacji dla rozliczenia E89:
„wymagane wskazanie procedury z listy procedur E89A, trzy procedur z listy procedur E89B, sześć procedur z listy procedur E89C „.

I jest hospitalizacja, która to spełnia:
E89A

 • procedura kod=”89.522″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”89.41″ krotnosc=”1″

E89B

 • procedura kod=”88.721″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”89.502″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”87.440″ krotnosc=”1″

E89C

 • procedura kod=”I99″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”K01″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”L43″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”N45″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”O35″ krotnosc=”1″
 • procedura kod=”O49″ krotnosc=”1″

Na czym polega problem, że komunikat SWIAD jest odrzucany z błędem „2040483 Błąd Określenia Grupy Jgp. Zestaw Świadczeń:0000000 Kod:7 Nie Spełnione Warunki Jgp” ?

Na tym, że czas pobytu to 20 dni. W charakterystyce JGP nie ma już słowa na temat ograniczenia czasowego, ale takie ograniczenie nadal funkcjonuje po stronie systemu walidacji NFZ. Pobyt musi być krótszy niż 2 dni. Skoro jednak nie ma tego w zarządzeniu (wg mnie błędnie), to dostawca oprogramowania nie ma żadnych podstaw, żeby uwzględnić to w swoim gruperze. Ja mam rację, a NFZ walidację – tak może brzmieć nowe ludowe przysłowie. Jakie są tego konsekwencje?

Po stronie świadczeniodawcy priorytet jest na procedurach, a więc dla hospitalizacji 20-dniowej pacjenta z udarem mózgu i powyższym zestawem procedur będzie proponowane przez gruper JGP E89 za 11 pkt i nic więcej. Poza tym NFZ z przyczyn oczywistych i tak to zakwestionuje – ograniczenie czasowe – więc nie należy się nawet to.

Analizując urzędowy tekst, należy uznać, ze formalnie usunięto warunek czasu trwania hospitalizacji:
117/2016/DSOZ: „załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia. (…) Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2017 r.”
129/2016/DSOZ: „załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia; (…) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”

– Przecież w zarządzeniu nie ma takiego ograniczenia!
– Ale u nas jest.
– To co mam zrobić?
– Rozliczyć coś innego.
– Gruper mi nie pozwala.
– Proszę zmodyfikować gruper.
– Na jakiej podstawie?
– Czekamy na nowe zarządzenie, które uwzględni warunek czasu.

W zarządzeniu 117/2016/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2016 r. (Załącznik nr 7) warunek czasowy jeszcze był: „wymagane wskazanie procedury z listy procedur E89A, trzech procedur z listy procedur E89B, sześć procedur z listy procedur E89C; czas pobytu < 2 dni„.
Żadne zarządzenie nie poprawi jednak tego problemu wstecz, bo jest czerwiec, a problem jest od stycznia. Kto w tym grzebał i dlaczego, przecież tekst nie różni się tylko skasowaniem czasu pobytu, ktoś „poprawił” jeszcze sformułowanie „trzech procedur” w 117 na niegramatyczne „trzy procedur” w 129 (w metadanych pliku jest nawet imię i nazwisko)? 
Czy w związku z tym mogę sprawozdać procedury medyczne wybiórczo, tak, by nie spełniły warunku E89? Czy mi wolno tak zrobić? Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Pojawią się opłaty w szpitalach publicznych (Wprost)

„Leczący się na NFZ będą wypychani z kolejek”

„W myśl proponowanych przepisów pacjenci będą mogli korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w publicznej placówce ochrony zdrowia, o ile ta będzie świadczyła takie usługi, a pacjent będzie chciał skorzystać z odpłatnych świadczeń. Jednak to rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń – będą one udzielane na dotychczasowych zasadach”brzmi stanowisko ministerstwa.

Jak-skrocic-kolejki-do-lekarza-kuku-pl

źródło: stefczyk.info

Ciekawe, prawda?

 • lekarzy nie będzie więcej,
 • placówek zdrowia nie będzie więcej,
 • czasu pracy lekarzy też chyba nie będzie więcej, bo tego czasu nie mają (kto zrezygnuje z prywatnego gabinetu?),
 • pacjentów nie będzie mniej,
 • ale kolejki się zmniejszą…

Ten obrazek poniżej ma już ponad dwa lata i dziwnie nabiera nowych znaczeń…

1437039300_600

a wzięty stąd

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , | Dodaj komentarz

XML – porzucona ścieżka.

Kiedy to było…

Otwarcie Systemu Informatycznego NFZ
Od kiedy obowiązuje Otwarcie Systemu Informatycznego NFZ i jakie ustawy lub rozporządzenie ten problem regulują?  

Od 1 stycznia 2006 roku rozpoczęto proces dostosowywania SI NFZ do wymogów ustawy z dnia 17.02.2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565). Wszelkie informacje znajdą Państwo w poniższych rozporządzeniach, które otrzymały wydłużenie vacatio legis do dnia 01.07.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 176, poz. 1467)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym NFZ oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. Nr 152, poz 1271)

Od wielu lat świadczeniodawcy przekazują dane medyczne, statystyczne i finansowe do NFZ za pomocą komunikatów XML. Mało kto chyba pamięta, jak to było przed – dyskietki z plikami xls, a w nich efekty mrówczej pracy operatorów. Jeśli ktoś nie zautomatyzował pracy, sprawozdawczość polegała na ręcznym wpisywaniu numerów PESEL i dat oraz innych danych w arkusze kalkulacyjne. Możliwość błędów nieograniczona. Co miesiąc paczka dyskietek (zawsze się zastanawiałem, gdzie oni to przechowują).

XML to była rewolucja. Najwyraźniej uderzyła chyba w stomatologów. Nagle okazało się, że każdy z nich musi mieć komputer i oprogramowanie do komunikacji z NFZ. Kolejne lata mijały na rozbudowywaniu komunikatów, uszczelnianiu systemu walidacjami i precyzowaniu danych. NFZ zyskał w końcu profesjonalny system zbierania danych. Skoro wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek statystyczny przekazywania sprawozdań statystycznych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia, to dlaczego nie ujednolicić tych systemów? XML wydawał się być najprostszym rozwiązaniem.

Wydawałoby się, że tak proste rozwiązanie będzie inspirować inne placówki zajmujące się statystyką – Instytut Psychiatrii i Neurologii (statystyczne karty psychiatryczne), regionalne wydziały Polityki Społecznej i Zdrowia (karty Mz/Szp-11), Krajowy Rejestr Nowotworów i inne.

Tymczasem nadal generujemy pliki i przesyłamy do tych instytucji ręcznie. Do IPiN pliki w formacie mdb, do Wydziału Polityki Społecznej wprawdzie XML, ale ręcznie, zazwyczaj zwykłą pocztą elektroniczną zamiast właściwym, zaszyfrowanym kanałem komunikacyjnym. Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW) to od lat tragedia – pliki xls z chaotycznym układem pól, do których trzeba przepisywać ręcznie dane z systemów szpitalnych. Wymieniłem trzy, ale zakładam, że to nie wyczerpuje regularnej sprawozdawczości do ośrodków zewnętrznych. Ponadto Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) wymaga wpisywania do ich bazy ręcznie danych dotyczących nowotworów.

Niestety, nikt nie poszedł tą drogą. Nawet NFZ. Ku mojemu zdziwieniu zamiast uzupełnić komunikat SWIAD o dodatkowe pola zaczął wprowadzać internetowe aplikacje rejestracji danych, które tak naprawdę powielały część informacji już zgromadzonych w lokalnych systemach świadczeniodawców i sprawozdawanych komunikatem XML i gromadziły wokół nich dodatkowe drobiazgi. Tak działa Centralna Baza Endoprotezoplastyk (CBE), regionalny rejestr ankiet udarowych, centralny system SMPT dla programów lekowych i SIMP dla programów profilaktycznych i umów koordynowanych. Rośnie też liczba danych ewidentnie przepisywanych ręcznie z jednego systemu do drugiego. Część kolejek oczekujących została przerzucona do internetowego systemu KOLCE, na szczęście z możliwością obsługiwania komunikatem z lokalnego systemu. Obecnie czekamy na dostosowanie rejestracji programów lekowych, by móc dodawać informacje o podanych lekach (i tak sprawozdawanych komunikatem do regionalnych baz NFZ).

Systemy rejestracji danych i komunikaty XML miały wyeliminować demotywujący proces wpisywania tych samych danych do kilku baz. Niezależnie od zgromadzonych w lokalnych badach danych do KRN należy podać adres pacjenta i jego wykształcenie, do CBE wiek pacjenta i płeć pomimo nr PESEL i daty zabiegu.

Tworzenie odrębnych aplikacji nie tylko ciągnie za sobą ten absurd, ale wymusza finansowanie utrzymania i rozbudowy tych baz zamiast przenieść największy ciężar zmian na dostawców oprogramowania świadczeniodawców.

Czy po likwidacji NFZ coś się zmieni w mentalności osób tworzących strategie gromadzenia danych? Obawiam się, że nie.

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Likwidacja NFZ opóźniona o rok? (www.politykazdrowotna.com)

Zbliża się termin zapowiadanej przez rząd likwidacji NFZ. Fundusz powinien zniknąć 1 stycznia 2018.  Wciąż jednak brakuje konkretów jak ta likwidacja ma wyglądać. Nie wiedzą tego sami pracownicy NFZ, ani urzędnicy MZ. Sam prezes Funduszu w tej sprawie pisze oficjalne pisma do ministra zdrowia. Prosi w nim o konkretne informacje kiedy i jak zostanie przeprowadzona likwidacja. Wysyła też list do swoich pracowników by poprawić ich morale. Nieoficjalnie mówi się, że konieczne będzie przesunięcie terminu likwidacji NFZ o kolejny rok.

Źródło: www.politykazdrowotna.com

Tymczasem wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko: od 1 stycznia 2018 NFZ będzie w stanie likwidacji:

Zakładamy, że od 1 stycznia 2018 roku NFZ będzie w stanie likwidacji – powiedziała w środę 7 czerwca 2017 roku w wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Szczegóły procesu likwidacji mają być określone w ustawie o Narodowej Służbie Zdrowia, której projekt założeń jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz