ile to jest co najmniej?

drobna nieścisłość w zarządzeniu skutkuje finansowo. Trzeba wiedzieć ile jest co najmniej, bo…

Czytaj dalej
Opublikowano rozliczenia | Otagowano , | 2 Komentarze

Sesje grupowe i indywidualne – błędy sprawozdawcze

W poradni leczenia uzależnień możliwe są do rozliczenia:

ŚwiadczenieNazwa świadczeniaSchemat krotnościSesja
5.00.04.0000003Sesja psychoterapii indywidualnejK1 – Krotność = 1TAK
5.00.04.0000004Sesja psychoterapii rodzinnejK1 – Krotność = 1TAK
5.00.04.0000005Sesja psychoterapii grupowejK1 – Krotność = 1TAK
5.00.04.0000076Porada lub wizyta diagnostycznaK1 – Krotność = 1NIE
5.00.04.0000077Porada lub wizyta terapeutycznaK1 – Krotność = 1NIE
5.00.04.0000078Porada lub wizyta lekarskaK1 – Krotność = 1NIE
5.00.04.0000079Wizyta instruktora terapii uzależnieńK1 – Krotność = 1NIE
5.00.04.0000080Sesja psychoedukacyjnaK1 – Krotność = 1TAK

Każde rozliczenie typu SESJA musi mieć dodatkowy element sprawozdawczości komunikatem SWIAD.

Świadczenie 5.00.04.0000003 Sesja psychoterapii indywidualnej – musi mieć unikalny identyfikator sesji, dla sesji grupowych sprawozdawanych 5.00.04.0000005 lub 5.00.04.0000080 taki sam identyfikator sesji musi mieć każdy z uczestników w grupie.

Błąd 51290001 – Nieprawidłowa liczba uczestników sesji – wynika z użycia tego samego identyfikatora co najmniej 2 razy w sesji indywidualnej kilku wizyt. W przypadku wystąpienia takiego błędu należy użyć identyfikatora sesji jako kryterium wyszukiwania.
Jeżeli wynikiem będzie kilka wizyt pacjentów z rozliczeniem 5.00.04.0000003 – SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ – należy usunąć identyfikator sesji z danych sprawozdawczych i nadać nowy, unikalny tak, aby każdy z pacjentów otrzymał inny numer.

Ponadto NFZ może zwrócić różne kody błędów związane ze sprawozdawczością sesji:

SymbolNazwa
51201002Nie przekazano wymaganych danych o sesji
51201008Nadmiarowe przekazanie danych o sesji (element nfz:sesja)
74005001Nieprawidłowe rozliczenie sesji grupowych.
74006308Przekroczony limit półroczny sesji
51290001Nieprawidłowa liczba uczestników sesji
74005202Nieprawidłowe rozliczenie sesji grupowych.
74015919Przekroczono liczbę uczestników sesji
51201007Wykazano jednakowe id-sesji dla świadczeń zrealizowanych w różnych dniach
51290004W ramach sesji identyfikowanej jednakowym id-sesji wykazano różne typy sesji
51290002W ramach sesji identyfikowanej jednakowym id-sesji wykazano różne świadczenia

Jeżeli wynikiem wyszukiwania wg identyfikatora sesji będzie grupa pacjentów biorących udział w sesji grupowej – najprawdopodobniej nie zostali wysłani do NFZ jednocześnie lub niektóre wizyty z powodu błędów walidacji wewnętrznej w ogóle nie zostały wysłane – do NFZ trafiła informacja o niekompletnej grupie.

Inna sytuacja związana jest z błędem 51201008 Nadmiarowe przekazanie danych o sesji (element nfz:sesja) – identyfikator sesji został wstawiony przy rozliczeniu innym niż sesja i należy go po prostu usunąć. I odwrotnie – jeżeli rozliczenie jest rodzajem sesji, a takiego identyfikatora nie posiada, NFZ zwróci błąd: 51201002 Nie przekazano wymaganych danych o sesji.

Oczywiście można też pomieszać dane, np. wskazać w sesji grupowej kilka różnych rozliczeń u uczestników, wskazać przy takim samym identyfikatorze sesji wizyty z różnymi datami oraz różne inne kombinacje powyższych działań.

Nieprawidłowa liczba uczestników sesji sprawozdana do NFZ wynika z niedostosowania do zasad zawartych w treści rozporządzenia MZ:

Zgodnie z załącznikiem nr 6: WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 1285) definiuje w zakresie:

Lp.1 Leczenie uzależnień: świadczenia udzielane przez porady, wizyty, sesje psychoterapii, programy, w tym możliwość wizyty instruktora terapii uzależnień oraz leczenia substytucyjnego:

7) sesja psychoterapii grupowej – sesja realizowana z grupą 4-12 osób (dotyczy także osób współuzależnionych), stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody; możliwe jest udzielanie świadczenia w programach pogłębionych, obejmujących leczenie zaburzeń emocjonalnych, u osób uzależnionych lub współuzależnionych;

8) sesja psychoedukacyjna – sesja realizowana w grupach do 25 osób (dotyczy także osób współuzależnionych), stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody; możliwe jest udzielanie świadczenia w programach pogłębionych, obejmujących leczenie zaburzeń emocjonalnych, u osób uzależnionych lub współuzależnionych;

Opublikowano psychiatria | Otagowano | Dodaj komentarz

skierowanie na diagnostykę (2)

A jak to jest że skierowaniami na pozostałą diagnostykę obrazową – USG, USKG, RTG, EEG i podobne?

Czytaj dalej
Opublikowano diagnostyka | Otagowano , , | Dodaj komentarz

skierowanie na diagnostykę (1)

Z jakiego zarządzenia wynika, który specjalista może kierować na badania tomografii komputerowej?
Ostatnio musiałem rozstrzygnąć dylemat skierowania. Nie obyło się bez telefonu do OW NFZ. Czy skierowanie wystawione na IP (kod resortowy 4900) przez lekarza, którego w NIL sprawdziłem, że jest bez specjalizacji – na tomografię – jest akceptowalne do rozliczenia ASDK czy nie? Zakładałem, że nie.
A wykładnia NFZ brzmi: TAK. Jest o tym w tym zarządzeniu? No jest…

Czytaj dalej
Opublikowano diagnostyka | Otagowano , , , , | 3 Komentarze

ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (7)

Zarządzenie 78/2020/DSOZ przyniosło świadczeniodawcom zaskakujący podpunkt 15a zmieniający sposób rozliczania sesji. Dlaczego?

Minister Zdrowia lub Prezes NFZ mógłby odpowiedzieć: przecież sami chcieliście!

Czytaj dalej
Opublikowano psychiatria | Otagowano , | Dodaj komentarz

3% – bęc!

czyli jak moje spekulacje stały się tylko spekulacjami…

Czytaj dalej
Opublikowano rozliczenia | 4 Komentarze

ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (6)

potwierdzenie podpisem udziału w terapii

Czytaj dalej
Opublikowano psychiatria | Otagowano | Dodaj komentarz

ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (5)

czyli zarządzenie zmieniające, ale co?

Czytaj dalej
Opublikowano psychiatria | Otagowano | Dodaj komentarz

ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (4)

Nie pilotaż, a od razu świadczenia gwarantowane, pełno niejasności lub sprzeczności w interpretacjach. Ministerstwo Zdrowia skierowało więc pismo do wiadomości świadczeniodawców o projekcie zmian

Czytaj dalej
Opublikowano psychiatria | Otagowano | Dodaj komentarz

ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny (3)

Kolejne szczegóły realizacji

Czytaj dalej
Opublikowano psychiatria | Otagowano | 1 komentarz